Spedycja morska

Spedycja morska nabiera coraz większego znaczenia, co daje się zilustrować liczbami. Przeładunki największych polskich portów morskich: Szczecina ze Świnoujściem, Gdańska i Gdyni rosną prawie nieprzerwanie od kilkunastu lat i sięgnęły w ubiegłym 2012, roku blisko 65 mln ton. W dodatku zmienia się także struktura przeładunków. Coraz więcej w śród przewożonych towarów jest ładunków zjednostkowanych, w tym w szczególności kontenerów, co świadczy o rosnącym poziomie cywilizacyjnym polskiej gospodarki morskiej oraz jej coraz większym nasyceniu technologią i nowoczesnymi rozwiązaniami logistycznymi.

Nie można tez zapominać, iż wzrost ten wiąże się także z rozbudową infrastruktury logistycznej w głębi lądu, jednak temat ten szerzej w innym miejscu portalu transport-kontener.pl.

Porty possie dbają także o przyszłość, co jest bardzo korzystne dla stabilnego rozwoju takich firm spedycyjnych, spedytorów morskich, jak Helena TS. Wieloletnie programy inwestycyjne opiewające na setki milionów złotych, zdrowa konkurencja, mądra ustawa o portach morskich rozdzielająca sferę zarządzania portową infrastrukturą od sfery przeładowczej oraz – szczególnie – liczne udanie starania o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych pozwalają mieć nadzieję, że rozwój gospodarki morskiej w Polsce będzie w dającej się przewidzieć przyszłości niezagrożony.

Spedytorzy, zwłaszcza spedytorzy morscy, agencje celne i inni mogą na tych trwałych podstawach budować długoterminowe strategie rozwoju.

Ciekawe wpisy na temat samochodów i motoryzacji:

Author:

Related Post

top