Każdy nowy samochód, jak również samochód po naprawie głównej, wymaga starannego dotarcia.

Niektóre wytwórnie docierają silnik na specjalnym stanowisku w fabryce. Niezależnie od tego, każda instrukcja fabryczna podaje dokładnie wielkości przebiegów samochodów w okresie docierania.

Okres docierania ma zasadniczy wpływ na całą dalszą eksploatację samochodu i wielkość przebiegu do naprawy głównej.

Instrukcja fabryczna każdego samochodu podaje szybkości jazdy na poszczególnych biegach. W okresie docierania nie wolno rozwijać zbyt wielkich szybkości samochodu, a nawet na biegu jałowym nie wolno dopuszczać do nadmiernych obrotów wału korbowego.

Jazda ze zbyt małymi szybkościami (zwłaszcza na wyższych biegach) jest również bardzo szkodliwa. Nowoczesne wysokoobrotowe silniki (np. FIAT 600) nie wytrzymują jazdy na bezpośrednim biegu z szybkością poniżej 40 — 50 km/godz.

W okresie docierania, który w zależności od typu samochodu wynosić może do 3000 km przebiegu, nie należy przeciążać silnika. Silnik przeciążyć można nie tylko przez nadmierne obciążenie samochodu bagażem lub pasażerami, lecz również przez jazdę po piasku, śniegu, pod górę, a nawet przez gwałtowne przyspieszanie szybkości jazdy.

Nie zaleca się docierać samochodu podczas jazdy w mieście; znacznie lepsze warunki docierania, to równomierna jazda na dłuższych odcinkach w płaskim terenie.

W okresie docierania samochód należy poddawać okresowym przeglądom technicznym. Wiele urządzeń i części dopiero po pewnym okresie eksploatacji wymaga dokładnego sprawdzenia i regulacji. Dla przykładu można podać śruby głowicy silnika, które są w fabryce starannie dokręcone, a mimo to po przebiegu około 500 km znowu wymagają dociągnięcia.

Zasadniczy wpływ na dotarcie silnika ma właściwe smarowanie. Niektóre fabryki na czas docierania napełniają układ smarowania silnika specjalnym olejem. Olej taki należy wymieniać według wskazań instrukcji obsługi.

Podczas docierania samochodu należy systematycznie sprawdzać podwozie, mechanizm kierowniczy i układ hamulcowy oraz zawieszenia kół i resory. Staranne sprawdzanie i oglądanie wszystkich części umożliwi nie tylko wykrycie niesprawności, lecz również ułatwi zapoznanie się z budową samochodu.

Ciekawe wpisy na temat samochodów i motoryzacji:

Author:

Related Post

top